Phân tích - Nhận định

Có hay không hiện tượng đầu tư bất động sản công nghiệp trá hình?

Có hay không hiện tượng đầu tư bất động sản công nghiệp trá hình?

Mới đây, trong một hội thảo về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với thị trường bất động sản, một số nhà đầu tư phân khúc bất động sản công nghiệp lo ngại có hiện tượng đầu tư trá hình vào lĩnh vực này để trục lợi.